ادامه مطلب
جرثقيل سقفي تك پل 5 تن دهانه 12/5 متر نیروگاه آمل

جرثقيل سقفي تك پل 5 تن دهانه 12/5 متر نیروگاه آمل

ادامه مطلب
چهار دستگاه الواتور لاستیکی مجتمع ذوب آهن پاسارگاد – پروژه تیتانیوم کهنوج

چهار دستگاه الواتور لاستیکی مجتمع ذوب آهن پاسارگاد – پروژه تیتانیوم کهنوج

ادامه مطلب
هفت دستگاه جرثقیل سقفی شرکت فروسیلیس غرب پارس؛ با بالابر ایرانی شاهین

هفت دستگاه جرثقیل سقفی شرکت فروسیلیس غرب پارس؛ با بالابر ایرانی شاهین