به شرکت کاویان صنعت شاهین (شاهین کرین) خوش آمدید.

ادامه مطلب
مونوریل های فولاد سیرجان ایرانیان – مجتمع بردسیر

مونوریل های فولاد سیرجان ایرانیان – مجتمع بردسیر

ادامه مطلب
مونوریل های فولاد سیرجان ایرانیان – مجتمع سیرجان

مونوریل های فولاد سیرجان ایرانیان – مجتمع سیرجان

ادامه مطلب
جرثقیل ستونی بازویی – سنگ آهن مرکزی ایران

جرثقیل ستونی بازویی – سنگ آهن مرکزی ایران