به شرکت کاویان صنعت شاهین (شاهین کرین) خوش آمدید.

جرثقیل سقفی ۵۰ تنی معدن ۴ گل گهر سیرجان

slide-9e14ac5
slide-4733508
slide-7d8f885
slide-01a065b
slide-e4713df
slide-e75468d

اطلاعات

ظرفیت: ۵۰ تن(1۵ + 3۵ تن)

دهانه: ۲۷ متر

ارتفاع: ۱۸ متر

طول مسیر: 72 متر

 

پاییز ۹۸

تست بار جرثقیل سقفی ۵۰ تنی معدن ۴ گل گهر سیرجان