به شرکت کاویان صنعت شاهین (شاهین کرین) خوش آمدید.

پروژه ی تیر کرین های گل گهر سیرجان

slide-2feca5b

پروژه ی تیر کرین های گل گهر سیرجان

ارتفاع: 2 متر

طول: 144 متر(قطعات 12 متری)

ساخته شده به صورت خر پا؛ برای نصب جرثقیل با ظرفیت 60 تن)بهار 98