به شرکت کاویان صنعت شاهین (شاهین کرین) خوش آمدید.

هفت دستگاه جرثقیل سقفی شرکت فروسیلیس غرب پارس؛ با بالابر ایرانی شاهین

slide-2feca5b
slide-009f6f4
slide-353380d
slide-e00c31d
slide-674bce6
slide-6d3596e
slide-b88ccc7
slide-c07c5a0

جرثقیل سقفی دو پل

ظرفیت: ۱۰ تن

دهانه: ۲۶ متر

ارتفاع بالابری: ۱۷ متر

طول مسیر: ۴۲ متر

چهار دستگاه جرثقیل سقفی تک پل (تورشن)

ظرفیت: ۵ و  ۱۰ تن

دهانه: 18 و 22 متر

ارتفاع: ۹ متر

طول مسیر: ۴۲ و 84 متر

دودستگاه جرثقیل مونو ریل

ظرفیت: ۳٫۲ تن

ارتفاع: ۷ متر

طول مسیر: ۸۴ متر

 

زمستان ۱۴۰۰

تست بار جرثقیل تک پل 10 تن دهانه ی 18 متر