به شرکت کاویان صنعت شاهین (شاهین کرین) خوش آمدید.

مونوریل های فولاد سیرجان ایرانیان – مجتمع بردسیر

slide-1c2dc80
slide-9048a09
slide-a39cbed
slide-1b3d69e
slide-af7b0b3
slide-a22d3f2
slide-b862473
slide-3b61374

 

 

 

مونوریل های بردسیر:

ظرفیت: از 1 تا 16 تن

ارتفاع بالابری: از 8 تا 40 متر

طول مسیر: 5 الی 20 متر

تعداد: 7 دستگاه

مجتمع فولاد سازی بردسیر

 

 

 

بهار 1401

نصب جرثقیل 16 تن کوره البو

نصب مونوریل 3.2 تن ارتفاع 40 متر فولاد سازی