به شرکت کاویان صنعت شاهین (شاهین کرین) خوش آمدید.

جرثقیل ستونی بازویی – سنگ آهن مرکزی ایران

slide-28e7479
slide-c0a47a6
slide-9f46cee
slide-91080ad
slide-8a213f1

 

 

 

 

جرثقیل سنگ آهن مرکزی ایران:

ظرفیت: 1 تن

ارتفاع ستون: 4 متر

طول بازو: 3 متر

 

 

 

تابستان 1401