به شرکت کاویان صنعت شاهین (شاهین کرین) خوش آمدید.

جرثقيل های سقفی لاران صنعت پویا

slide-0cd4e34
slide-3fd9938
slide-f8a0aab
slide-f072c90
slide-8045d10
slide-614b935

 

 

جرثقیل های لاران صنعت:

 

ظرفیت: 5 تن

دهانه: 13 الی 18 متر

ارتفاع: 8 متر

طول مسیر: 52 متر

تعداد: 3 دستگاه 

 

 

 

بهار 1402