به شرکت کاویان صنعت شاهین (شاهین کرین) خوش آمدید.

جرثقيل سقفي تك پل 5 تني گروه کاری FEM 3M – مس سونگون

slide-2ffc500
slide-3aa1272
slide-5e479df
slide-0ac6167
slide-3c2902b
slide-cd89502

جرثقیل مس سونگون:

ظرفیت: 5 تن

دهانه: 14 متر

ارتفاع: 7 متر

طول مسیر: 49 متر

 

 

تابستان 1401