ادامه مطلب
هفت دستگاه جرثقیل سقفی شرکت فروسیلیس غرب پارس؛ با بالابر ایرانی شاهین

هفت دستگاه جرثقیل سقفی شرکت فروسیلیس غرب پارس؛ با بالابر ایرانی شاهین