جرثقیل سقفی ۱۰ تن بابک مس ایرانیان

slide-2feca5b

جرثقیل سقفی بابک مس ایرانیان

ظرفیت: 10 تن(دو بالابر 5 تن)

دهانه: 18 متر

ارتفاع: 10 متر

طول مسیر: 60 مترزمستان 99