جرثقیل سقفی مجتمع فولاد تربت حیدریه

slide-482df01
slide-1804754
slide-af4de0f
slide-09c101e
slide-84a0918
slide-f4b8a0e
slide-2969edc

 

 

جرثقیل سقفی ماشین سازی ویژه

 

ظرفیت: 10 تن

دهانه: 21 متر

ارتفاع: 8 متر

طول مسیر: 52 متر

 

 

بهار 1402 – در جریان